VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan tällä verkkosivustolla mainostettaviin, vuokrattaviin, varattaviin ja myytäviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä ”palvelu”.

Osapuolet

Myyjä

Päivilli / Paakkosen tila (1320285-9)
Koisthuhdantie 147, 31410 Ylöpirtti
maatuska64@gmail.com 0451362756

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan ja varatessaan tuotteita ja palveluita tältä verkkosivustolta (www.paivilli.com). Ehtoja noudatetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse tehtyihin varauksiin.

Ryhmäasiakkaiden / ryhmämatkojen varaus- ja maksuehdot määritellään varauskohtaisesti varausvahvistuksessa.

Yleiset ehdot

Verkkosivustolla esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

Myyjän palveluiden hinnoittelu on dynaamista. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

Myyjä myy palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä ryhmä- ja yritysasiakkaille.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Myyjällä on oikeus käyttää asiakkaan tietoja omaan suoramainontaansa, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Asiakkaan on ennen varauksen tekoa tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varaus-, maksu- ja toimitusehtoihin.

Varausehdot

Päivilli on pieni yhden naisen hartiavoimin pyörivä maaseutuyritys, jonka palvelutuotannon on tarkoitus palvella kaikkia tasavertaisesti. Sen puitteissa noudatamme yleisten varausehtojen nähden erityisiä ehtoja: 

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu tuotteen / palvelun kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

Varausjärjestelmä (Doerz) lähettää tilaus-/maksu-/varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti- ja puhelinvarauksissa vahvistus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen erikseen.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksu-/varausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Myyjä ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. Myyjä ei anna takuuta siitä, että palvelu on tässä tilanteessa yhä saatavana. Mikäli palvelu ei ole saatavana, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista palvelua.

Muutokset ja peruutukset

Normaalihintaisen varauksen järjestämispäivää on mahdollista muuttaa varauksen peruutusajan puitteissa. Varausmuutosoikeus ei koske alennuskoodilla tehtyjä varauksia, erikoismatkoja, äkkilähtöjä tai kampanja-alennettuja palveluja eikä normaalihintaisen palvelun vaihtamista alennuskoodin mukaan varatuksi. Peruutusajan jälkeen tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Muutos- tai peruutuspäivä on se päivä, jona myyjä on vastaanottanut varauksen muutospyynnön tai ilmoituksen varauksen peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että muutospyyntö tai peruutus on tehty riittävän ajoissa. Muutospyyntö tai peruutus on tehtävä sähköpostitse os. maatuska64@gmail.com tai puhelimitse p. 0451362756.

Peruutusajat: 

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, toimitus- tai peruutuskuluja ei peritä.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään palvelun koko hinta.
  • Varauksen voi siirtää toiselle päivälle ilman palvelumaksua. Siirto tulee tehdä väh. 3 vrk ennen sovittua palvelua. Jos siirto tehdään erihintaiseen palveluun, palveluhintojen välinen erotus hyvitetään / veloitetaan sovitulla maksutavalla.

Erityisesti huomioitavaa: Sateinen sää, asiakkaan tai asiakkaan perheenjäsenen sairastapaus, tai muutos asiakkaan tai asiakkaan seurueeseen kuuluvan henkilön matkasuunnitelmissa ei oikeuta varauksen viime hetken muutokseen tai peruutukseen, vaan peruutusaikoja sovelletaan kaikissa tapauksissa.

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi myyjä perua palvelun varauksen. Tyypillinen ylivoimainen este on sää. Perumisesta ilmoitetaan viivytyksettä palvelun varanneelle asiakkaalle. Ilmoitus tehdään puhelimitse asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon (soitto, tekstiviesti).

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa palvelun hinta kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure -esteen takia perutusta palvelusta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Maksuehdot

Myyjä soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

Myyjä ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Maksu paikan päällä: Myyjä ottaa vastaan käteismaksuja ja itse myymiään lahjakortteja. Kun asiakas tekee varauksen verkkopalvelun kautta tai puhelimitse tai sähköpostitse ja/tai valitsee maksutavaksi ”maksu paikan päällä”, asiakas sitoutuu samoihin varaus-, peruutus- ja muutosehtoihin kuin maksettaessa muilla maksutavoilla. Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksu-/varausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Peruutusajan umpeutumisen jälkeen peruutetut ja käyttämättömät varaukset (ns. no show -tilanne) laskutetaan asiakkaalta täysimääräisenä.

Maksaminen laskulla: Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Laskutuksen ajankohdasta (ennen varausta / varauksen jälkeen) sovitaan tapauskohtaisesti.

Mikäli asiakas ei ole vahvistanut maksutapaa tai ei sitoudu maksutavan mukaisiin ehtoihin, myyjä ei käsittele varausta.

Päivillin tilausvarausten ehdot

Asiakkaalla on oikeus tilaamaansa palveluun sovittuna ajankohtana ja oikeus saada hyvitys menetetystä tilauksesta tai retkestä.

Jos asiakas huomaa palvelussa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle.

Vahinkojen korvaukset:

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän vahingon, jonka hän on aiheuttanut. Asiakas on vastuussa myös muista oman seurueen henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sää voi aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin palveluihin (hotellivarauksen alku- ja päättymisajankohtiin, mikäli yöpyminen tilattu Päivillin välityksellä). Force majeure -tilanteessa myyjällä on oikeus perua varaus.

Kummajaisen metsäretkiä koskevat erityisehdot

Asiakkaalla on oikeus Kummajaisen metsän antimiin, sen pihaan ja tai muuhun erikseen sovittuun varustukseen varausvahvistuksessa tai ennakkomarkkinoinnissa määriteltynä tapana.

Jos asiakas huomaa palvelussa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle.

Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta tulee sopia etukäteen.

 • Asiakas on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
 • Lemmikkieläimet eivät saa olla osallisena retkille ilman erillistä sopimusta.
 • Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siisteyteen lemmikin osallistumisen yhteydessä. Koiran paskan siivouksesta veloitetaan maksu, vähintään 200 €.
 • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset:

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän vahingon, jonka hän on aiheuttanut toiminnallaan.
 • Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sää voi aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin palveluihin. Myyjä pidättää itsellään kaikki oikeudet palveluiden järjestämiseen. Force majeure -tilanteessa myyjällä on oikeus perua varaus.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua kirjallisesti.

Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa palvelun päättymisestä kirjallisesti.

Myyjä pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Jos asiakas ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Päivitetty 7.12.2021.

%d bloggaajaa tykkää tästä: